Het is nu 21 okt 2018 02:41Antwoord op onderwerp  [ 1 bericht ] 
 Het brakwateraquarium 
Auteur Bericht
Erelid

Geregistreerd: 01 aug 2008 23:29
Berichten: 5084
Woonplaats: Oost-Vlaanderen, België
IN OPBOUW ...


Wat is brakwater


Inrichting van een brakwateraquarium

Stenen

HoutBrakwaterplanten

Langdurig houden het niet veel planten uit. Behalve mangroveplanten en onderstaande planten.
De houdbaarheid is afhankelijk van de graad van het brakwater.

Planten die wel brakwater verdragen:

 • Egeria
 • Elodea
 • Anubias spp.
 • Bacopa spp., vooral Bacopa monniera
 • Cabomba species
 • Ceratophyllum demersum spp.
 • Ceratopteris spp.
 • Cryptocoryne spp., vooral Cryptocoryne ciliata
 • Echinodorus spp., Echinodorus tenellus
 • Eleocharis, vooral Eleocharis acicularis
 • Hygrophila polysperma, Hygrophilia sticta
 • Microsorium pteropus, Java Fern. een oorspronkelijke brakwaterplant
 • Myrophyllum spp.
 • Nomaphila spp.
 • Nymphoides sp.
 • Sagittaria spp.
 • Vallisneria spp., vooral de Vallisneria Giant en V. americana
 • Vesicularia dubyana (Javamos)


Brakwaterdieren

 • Brachygobius xanthozona ~ Bijtje
 • Tetraodon biocellatus ~ Eight Figure kogelvis ~ F8
 • Tetraodon erythrotaenia ~ Red-striped Toadfish
 • Tetraodon fluviatilis ~ Groene kogelvis
 • Tetraodon nigroviridis ~ Green Spotted Puffer ~ GSP
 • Colomesus psittacus ~ Banded Puffer
 • Tetraodon sabahensis ~ Giant Spotted Puffer
 • Periophthalmus shlosseri ~ Slijkspringers
 • Anableps anableps ~ Vierogenvissen
 • ...

Bronnen


________________________________________________________________________________

Brakwateraquarium

Tekst: Cees de Snoo, zwartwitfoto's: Cees de Snoo - kleurenfoto's: Carel Sauer

Echte mangroveomstandigheden zijn in huiskameraquaria niet of nauwelijks te imiteren. De in mangrovegebieden voorkomende dieren worden zelden door liefhebbers gehouden en doorgaans onder sterk van de natuurlijke omstandigheid afwijkende condities. Zo ontbreekt bijna altijd het eb- en vloedregime en de daarmee gepaard gaande ritmische veranderingen in waterhoogte, watertemperatuur en chemische samenstelling van het water. Overigens lijken deze periodieke veranderingen niet strikt noodzakelijk voor het welzijn van de dieren. Mits gehouden onder brakke omstandigheden blijven zij jarenlang in goede conditie. Tot voortplanting komen zij echter niet.

Vooraanzicht van het brakwateraquarium van C. de Snoo; hij nam er in 2002 mee deel aan de Landelijke Huiskeuring
Mijn ervaringen en de kweek met de vierogenvis (Anableps anableps Linnaeus 1758): Dit is geen semi-wetenschappelijk verhaal, maar een verslag van een liefhebber, die probeert om zijn dieren in een zo goed mogelijk nagemaakte biotoop te houden. De biotoop, die ik probeer na te bootsen, is het mangrovegebied en dan het brakwatergedeelte daarvan.
Het aquarium, waarin het geheel gestalte heeft gekregen, is 220 x 65 x 65 cm groot met een watergedeelte van circa 20 cm en een oplopende oever. Daarop groeien mangroveplanten, zoals de rode mangrove (Rizophora mangle), een struikmangrove (Aegiceras comiculata) plus nog twee soorten planten, die plaatselijk in het mangrovegebied kunnen voorkomen, nl. Colocasia esculenta en Acanthus ilicifolius. Op dit moment (2003) ben ik bezig Cryptocoryne ciliata te wennen aan een bestaan in de brakke grond van het oeverdeel.
Vissen voor deze biotoop zijn nog wel eens in aquariumwinkels te koop, maar als ze in zoet water worden gehouden, leven ze niet lang en de kleurenpracht is lang niet zo mooi als bij dieren die in brakwater worden gehouden. Om aan planten te komen die in dit unieke gebied voorkomen, is overigens zeer moeilijk. Zoals bekend mag worden verondersteld, groeit mangrovevegetatie naar verhouding zeer langzaam. Vandaar dat mangrovegebieden ecologisch zo kwetsbaar zijn. Zo ook in mijn aquarium. Het duurde zeker vijf tot zes jaar, totdat er boompjes en struiken van enige omvang waren bereikt.

Een viertal vierogenvissen
Een viertal vierogenvissen bij laag water schuilend onder eeen aantal wortels
In de bak heeft een aantal slijkspringers (Periophthalmus shlosseri), bijtjes (Brachygobius xantazona) en vierogenvissen (Anableps anableps) een onderkomen gevonden. De dieren hebben het goed naar hun zin. Ze groeien en leven, dat het een lust is. Zo goed zelfs, dat de vierogenvissen regelmatig voor nakomelingen zorgen. Op dit moment zijn de dames in blijde verwachting van de vijfde generatie. Drie stuks zijn voortgekomen uit een man en een vrouw van eigen kweek. De dieren zijn niet aan elkaar verwant.
Nu is het niet zo, dat als een mannetjes- en vrouwtjesvierogenvis bij elkaar worden gezet, dit ook automatisch tot jonge vissen leidt. Mannetjes kunnen hun geslachtsorgaan (gonopodium) òf alleen naar links òf alleen naar rechts bewegen en de vrouwtjes zijn alleen òf links òf rechts te bevruchten. Dus een 'links' mannetje kan alleen een 'rechts' vrouwtje bevruchten. Een rechts georiënteerde man zoekt een linkse vrouw op.
Ze zijn levendbarend en ik heb een enkele keer mogen zien hoe de geboorte plaatsvindt. Het vrouwtje begint enkele dagen tot één week voor het werpen zeer onrustig door de bak heen te zwemmen en zeer regelmatig ligt ze op het ondiepe oevergedeelte. Geen vis mag in haar buurt komen. Ze worden met gemene staartklappen weggejaagd.
Vlak voor het moment dat het jonge visje geboren wordt, begint het vrouwtje heftig te kronkelen en er komt bloed uit de cloaca, die flink uitstulpt. Dan verschijnt het staartje als eerste. De ene keer komt de rest vrij vlot, maar het komt ook voor, dat moeder enige minuten met alleen het staartje eruit blijft rondzwemmen. De meeste van mijn jongen zijn in 'staartligging' geboren, maar een enkele keer kwam een 'kopligging' ook voor.

'Anableps anableps'
Anableps anableps
De jongen zijn opmerkelijk groot. Zo'n 4 à 4,5 cm. Meestal worden er drie à vier geboren, maar van mijn grootste vrouwtje heb ik ook al eens zeven jongen gehad. Sommige van de jongen zakken naar de bodem en blijven daar enkele dagen onder een tak of iets dergelijks liggen, maar er zijn er ook die direct naar de oppervlakte gaan en lustig rondzwemmen. Na een dag gaan ze al op zoek naar iets eetbaars. Eén keer is er een jong geboren, dat waarschijnlijk zo in de verdrukking had gezeten, dat het als een hoepel zo krom werd geboren. Ik dacht aan een misgeboorte en dat het wel niets meer zou worden. Ik wilde het uit zijn lijden verlossen, maar mijn vrouw zei, dat ik het zeker nog enkele dagen moest aanzien, want dat het wel zou bijtrekken.

Bevalling van 'Anableps anableps'
Bevalling van Anableps anableps
En waarachtig, na een halve week zwom het, alsof er niets aan de hand geweest was kaarsrecht rond. Hoewel de andere vissen de jongen met rust laten, vang ik ze er toch uit en zet ze in een aparte bak met een flauw oplopende zandoever met slechts enkele centimeters water. Zo gauw ze in dat aquarium zitten, doe ik er wat waterluis bij. Ze eten alleen levend voer en na enkele dagen is de eetlust enorm groot. Ik zorg er dan ook voor, dat ze zeker de eerste weken 'in het voer staan'. Goed te eten, op een strandje liggen, zwemmen, wat wil een vierogenvissenjong nog meer? Brak water!

Omdat ze in de natuur in het noordoosten van Zuid-Amerika in brakwatergebieden voorkomen, tot zelfs in volle zee, laat ik ze ook in brakwater opgroeien. Variërend vanaf 1,003 tot 1,010 ppm zouttoevoeging. Dit alles zorgt ervoor, dat de jongen in goede conditie opgroeien en ik uit de eerder geboren jongen ook weer jonge vis heb gekregen. Ik hoop, dat ik ook deze succesvol groot mag brengen.

Naschrift
De heer De Snoo is in het NBAT-wereldje geen onbekende. Al geruime tijd onderzoekt hij de mogelijkheden en onmogelijkheden van het brakwatermilieu voor de aquaristiek. Niet zonder succes. Met zijn brakwateraquarium wist hij diverse keren de aandacht op zich te vestigen. Eerder al werd een artikel aan zijn aquarium gewijd in onder het Palmblad. Met de Landelijke Huiskeuring 2002 behaalde hij de vijfde plaats in de afdeling speciaalaquaria. En dat is geen geringe prestatie als je bedenkt hoe moeilijk het is om een mangrovevegetatie te doen aanslaan. Hierboven laten we hem zelf aan het woord over zijn hobby, de kweek van de vierogenvis Anableps anableps. Dat alles in het kader van een verzoek, dat we kregen van drs Paul Timmermans van de Universiteit van Nijmegen, om onze medewerking te verlenen aan een onderzoek onder schuttervissen. Voor De Snoo was dit een uitdaging. Hij stelde zijn expertise beschikbaar voor dit onderzoek en nam op zich het onderzoek met eventuele andere aquaristen die medewerking willen verlenen, te coördineren. In het juninummer 2003 van Het Aquarium stelt dr Timmermans zich voor en geeft uitleg over zijn onderzoek. Het zal wel duidelijk zijn dat we een en ander in uw belangstelling aanbevelen.
Naar de opvatting van de NBAT hebben specialismen in de hobbybeleving en de wetenschap elkaar veel te bieden. We volgen dit eerste samenwerkingsverband met grote interesse.
Bent u geïnteresseerd en/of wilt u uw medewerking verlenen, geef dan even een seintje: c.desnoo@12move.nl

_______________________________________________________________________________

Het brakwateraquarium

Het brakwateraquarium is een fascinerend aspect van de hobby dat in onze kringen nog niet zo erg is doorgedrongen. De meesten houden zich ofwel bij zoetwater- ofwel bij zeewateraquaria. Nochtans is dit een tak van de aquaristiek die nog grotendeels braak ligt en waarin de liefhebbers zich nog ten volle kunnen ontplooien.

De brakwateraquaristiek omvat aspecten die specifiek zijn zowel aan zoetwater- als aan zeewateraquaristiek, doch heeft kenmerken die specifiek zijn aan het eigen milieu.

Daarenboven kunnen de brakwatervissen in kleurvariatie wedijveren met de koraalvissen. Ze zijn goedkoper in aanschaf, zouden gemakkelijker te kweken zijn en hebben in gevangenschap een langere levensduur dan de koraalvissen.
ZOUTGEHALTE :
In de natuur

Het zoutgehalte is groter dan van zoetwater, doch kleiner dan van zeewater. In de natuur treedt deze toestand op wanneer zeewater verdund wordt door een of andere zoetwaterbron. Dit doet zich vooral voor bij de mondingen van grote stromen.

(Deltamondingen)

Bij stromen met een groot debiet kan het rivierwater tot zeer ver de zee indringen en daar een brakwatergebied afbakenen. (bv. De Zaïre dringt 50 km in de Atlantische Oceaan, bij zware regenval is dit zeer goed te zien). In streken waar het verschil tussen eb en vloed groot is, kan ook zeewater de rivieren binnenstromen . Het is dus gemakkelijk te begrijpen dat het zoutgehalte, afhankelijk van de omstandigheden, er zeer sterk kan verschillen.

Bij lager gelegen kusten kan het zeewater bij vloed of zelfs alleen bij springvloed, enkele kilometers landinwaarts dringen. (bv. het Zwin). De bodem en het water zijn erg zouterig. Ook in de tropen komen zulke gebieden voor. Het tropische klimaat maakt het echter mogelijk dat de boomgroei zich uitstrekt tot vlak tegen de vloedlijn. (bv. de mangrovegebieden). Ze komen veelvuldig voor aan de kust van de golf van Guinea en bij de Indonesische eilandenarchipel .

De Mangrove, men noemt ze ook vloedbossen, zijn planten of bomen welke een speciaal wortelgestel hebben bestaande uit :

* steltwortels waarmee ze zich in de bodem verankeren en tegen de bewegingen van het zeewater bestand zijn
* luchtwortels t.b.v. de ademhaling

Door deze dichte ondoordringbare begroeiing heen, slingeren zich talrijke kreekjes waarlangs de vloed dieper het land binnendringt. De vissen die zich in de brakwaterzone bevinden, kunnen de schommelingen van het zoutgehalte opvangen. Zoetwater- en zeevissen daarentegen kunnen dit niet. Het bloed en het lichaamsvocht van de zeevissen hebben een zoutgehalte dat ongeveer gelijk is aan dit van zeewater. Plaatst men zeevissen in zoetwater dan drogen ze uit. (Het zout wordt opgelost en ze kunnen daardoor geen water bijhouden). Plaatst men zoetwatervissen in zeewater dan moeten zij enorme hoeveelheden water drinken om hun zoutgehalte op peil te houden. (Ze verdrinken)

Dit verschijnsel wordt veroorzaakt door osmose. (vermenging van vloeistoffen door een wand)
Zoutgehalte in het aquarium

Nu we het milieu van brakwater kennen, kunnen we overgaan tot de inrichting van het aquarium.

We hebben twee mogelijkheden :

1. We willen planten in het aquarium houden. Dit biotoop komt overeen met de overgang van rivier naar riviermonding. Hoe hoger het zoutgehalte des te kleiner de plantenkeuze wordt.
Voor een brakwateraquarium met plantenbestand gebruiken we +/- 50 g zeezout op 10 l water.
2. Bij een biotoop dat overeenkomt met de overgang van riviermonding naar de zee voegen we 120 g zeezout op 10 l water toe. Hierin kan men geen planten houden, althans geen zoetwaterplanten.

Het gebruik van keukenzout is af te raden daar dit slechts Na en Cl bevat. In zeezout bevinden zich nog sporenelementen die een invloed hebben op het leven van de dieren. Kunstmatig zeezout bevat 72 elementen en dit in een verhouding zoals het in het zeewater wordt aangetroffen.
INRICHTEN VAN HET AQUARIUM

Neem omwille van eventuele roestvorming een vol glazen aquarium. Gebruik een goed passende dekruit om zoutafzetting in de lichtkap t.g.v. de verdamping, te voorkomen.
Beplant aquarium

Een gedeelte van het aquarium wordt niet beplant. Op deze plaats brengt men gewassen zeezand aan. De te beplanten plaatsen worden voorzien van gewassen rijnzand. Gewassen rijnzand is luchtiger en daardoor beter geschikt voor de plantengroei. Hier en daar kan men aanvullen met gesteenten (alle soorten gesteenten zijn bruikbaar).

Volgende planten zijn bruikbaar :

* dwergamazonezwaardplanten (Echinodorus Magdalensis)
* Vallisneria
* Hygrophyla
* Cabomba
* Eikenblad (Ceratopteris thalictroides)
* Javavaren
* Bacopa
* Cryptocoryne ciliata
* Anacharis

Het verdient aanbeveling om volwassen planten in het aquarium te plaatsen omdat, indien de planten niet aan het zoutgehalte aangepast zijn, de plantengroei en de vermenigvuldiging ervan niet overdreven zal zijn. Ter nabootsing van een Mangrovegebied neemt men enkele stukken goed beworteld kienhout en wat bamboestokken. ( bamboestokken uitkoken en de snijkanten met siliconen afspuiten om beschimmeling tegen te gaan). Een paar kokosnootschalen zijn decoratief en kunnen dienen als schuilplaats.
Onbeplant aquarium

Men brengt een dunne laag gewassen rijn- of zeezand aan. Het geheel wordt met allerlei gesteenten (liefst grillige, met holen voorziene gesteenten) uitgerust.

Bv. dolomietgesteenten (gatenstenen), silexstenen van de Bretoense kust, enz.... Schelpen en stukken koraal worden ook gebruikt omdat dit materiaal toch onder de algen komt zitten. Als achterwand kan men waaierkoralen of decoratiemateriaal dat men op het strand vindt aanwenden.

Dit aquarium is dus niet moeilijker in te richten dan een zeeaquarium.

Bepaalde brakwatervissen kunnen zelfs in zeewater gehouden worden, bv. Argus, Monodactylus enz.....

Bij dit aquarium moet men wel spaarzaam doch afwisselend voederen omwille van het nitrietgehalte. Daar geen planten aanwezig zijn, moet men deze bak laten rijpen zoals men dit doet voor een zeeaquarium.
VERDERE BENODIGDHEDEN

1. Biologisch filter
1. we gebruiken bij voorkeur een eheimfilter (potfilter, desnoods twee in serie) gevuld met basaltsplit, gemalen mosselschelpen of pH-stabilisator ter correctie van de pH)
2. ook een open biologisch filter, zoals men dit bij een zeeaquarium aantreft, is bruikbaar, maar niet noodzakelijk.
2. Eventueel kan een bodemfilter aangewend worden waarbij lucht langs onder wordt aangevoerd. Het zuurstofrijke water is gunstig voor de bacteriën die het nitrietgehalte in de hand houden.
3. Een goede waterbeweging door middel van circulatiepomp of verscheidene uitstromers (luchtsteentjes) is aanbevelenswaardig. Deze waterbeweging is nodig om volgende redenen :
1. de meeste brakwatervissen leven in een sterke brandingszone
2. ter verhoging van het zuurstofgehalte. (verwarmd zoutwater bevat minder zuurstof)
4. Belichting zoals gebruikelijk.

BEREIDING VAN HET WATER

Neem gewoon leidingwater en voeg daaraan de benodigde hoeveelheid zout toe. Het water met het zout minstens 24 uur sterk doorluchten. Door te filteren over gemalen schelpen of pH-stabilisator in de biologische filter bekomt men water van 16-20 DH. Door toevoeging van zeezout wordt de pH minstens 7,4. Men kan ook zeewater gebruiken en dit verdunnen tot het gewenste zoutgehalte.
WATERVERVERSING

Elke drie weken 1/3 van de bakinhoud.
ACCLIMATISATIE VAN VISSEN EN PLANTEN
Vissen

De meeste brakwatervissen worden bij de handelaar ofwel op zoetwater ofwel uitsluitend op zeewater gehouden. De aanpassing aan het milieu moet dus geleidelijkaan gebeuren.

Bij aankoop van brakwatervissen plaatsen we ze enkele dagen in het water waarin de handelaar ze gehouden heeft dit om ze enigszins aan de omgeving te laten wennen. Daarna voegt men via de hevelmethode het bereide brakwater toe. Deze acclimatisatie kan men over verscheidene dagen spreiden.
Planten

Ineens teveel zeezout in het water doodt de planten. We moeten ze dus acclimatiseren. De beste resultaten worden verkregen indien men ze in de beginperiode aan het aquarium toevoegt zodat ze tesamen met de vissen aan het zoutgehalte kunnen aanpassen (tenminste indien de vissen bij de handelaar op zoetwater gehouden werden). In het andere geval dienen de planten in een afzonderlijk aquarium geacclimatiseerd te worden.
AANKOOP VAN VISSEN

Bij aankoop van de vissen handhaaft men dezelfde criteria als bij de aankoop van de gebruikelijke vissen. Keur de vissen op tekenen van ziekte, enig letsel, kleur en gedrag. Indien u enig letsel zou bemerken, koop ze dan niet. De vissen aan het eten krijgen, schijnt een groot probleem te zijn. Eens dat ze eten, zijn de grootste moeilijkheden voorbij. Bij eventuele voedselweigering kunnen we gebruik maken van levende artemia. Verder moeten we opletten voor onderlinge gevechten tussen de vissen. (Bv. 2 à 3 Monodactylus of Argussen vechten, doch in een schooltje gehouden gedragen ze zich vriendschappelijk.) De aquariaan die start met dit aquarium doet er goed aan zich te documenteren over zijn vissen zodat hij weet hoe ze zich in hun natuurlijk milieu gedragen. Dit verzekert of vergroot de kans op succes.
VOEDSEL

Het gebruikelijke voedselbestand. De voeding in een onbeplant aquarium moet matig geschieden maar wel vol afwisseling. Dit in verband met de nitrificatie.

wordt vervolgd... Roger Claes
___________________________________________________________________________

_________________
Juwel Rekord 600 | Aquablog


26 apr 2009 12:17
Profiel
Geef de vorige berichten weer:  Sorteer op  
Antwoord op onderwerp   [ 1 bericht ] 

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 0 gasten


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen

Ga naar:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Designed by STSoftware for PTF.
phpBB.nl Vertaling